web analytics

Kuvenninnene

Gullhorn, Bjøllekua, Konni, Berta og Jorun er gode kuvenninner. Fine vener – heilt til dei begynnar å raute om kven som er best, då blir det spetakkel på jordet! Barneboka “Kuvenninnene” er skriven og illustrert, samt formgitt av Annlaug og utgitt på Samlaget i 2008. Det er også laga ein bildebok-animasjon på boka og den kan du sjå på Youtube. Dersom du vil kjøpe ei kubok, ta kontakt!