web analytics

Hugo og gressklipperen

«Hugos gressklipper er best i byen. Den har håndtak og skarpe blader mellom hjulene. Med gressklipperen kan han klippe gresset så det blir kjempekort.» Hugo og gressklipperen er skriven av Bjørn Arild Ersland og vart utgitt på Omnipax i 2002.