web analytics

IVAR_Mekjarvik

IVAR sitt sentralrenseanlegg på Nord-Jæren. Illustrasjonane viser kart over dei forskjellige pumpestasjonane og også avfallshåndteringen som foregår inne i fjellet på Mekjarvik. Desse illustrasjonene er på veggene i undervisningsrommet. Sjå fleire vegg-prosjekter under «Veggteikningar».